პროექტის დეტალი

ადამიანის უფლებები!

გამოყვეყნების თარიღი: Sep 17, 2023

პროექტის აღწერა

აქტივობა მოიცავდა დებატებს ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით,მიზანი კი ამ ყველაფრის იყო ბავშვების ცნობიერების ამაღლება და მათი გათვითცნობიერება მათ უფლებებში.


პროექტის ავტორი
, იმერეთი