კვლევა და სახელმძღვანელოებიდამხმარე სახელმძღვანელო მოხალისე წყლის ადვოკატებისათვის


 


ვირტუალური მოხალისეობის სახელმძღვანელო: როგორ განვავითაროთ და ვმართოთ ვირტუალური მოხალისეობის პროგრამებივაქცინები და ვაქცინაცია - მოკლე ცნობარი


თამაშების კრებული ჰიგიენის საკითხებზე

თამაშების კრებული ჰიგიენის საკითხებზე
   
 

„მოხალისეთა მართვის დამხმარე სახელმძღვანელო: რესურსი ახალგაზრდა მოხალისეებისათვის“ ნაწილი II