ჯილდოს შესახებ

პლატფორმაზე რეგისტრირებული წარმატებული მოხალისეები მიიღებენ ,,მოხალისის ეროვნულ ჯილდოს” 2 ასაკობრივ კატეგორიაში (მოზარდები და ახალგაზრდები), თემატური სფეროების შესაბამისად.Read a useful guide on earnings from experienced gamblers:crocobet-casino.ge Try this tactic in your game and start beating off your minus already!