ჯილდოს შესახებ

პლატფორმაზე რეგისტრირებული წარმატებული მოხალისეები მიიღებენ ,,მოხალისის ეროვნულ ჯილდოს” 2 ასაკობრივ კატეგორიაში (მოზარდები და ახალგაზრდები), თემატური სფეროების შესაბამისად.